Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Extern utredning visar på behov av utbildning i jävsfrågor

På måndagseftermiddagen presenterade revisionsbyrån EY sin undersökning av jävsproblematiken på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad, UTB. Utredningen visar att problematiken är kulturellt betingad och att kunskapen kring jävsfrågor behöver förbättras. I utredningen ger EY även förslag på åtgärder. Med dessa åtgärdsförslag som grund ska Skellefteå kommun nu ta fram en åtgärdsplan för arbetet. Den beräknas vara klar den 10 februari.

Resultatet av utredningen visar att en majoritet av de svarande inte upplever att de utbildats av kommunen i jävsfrågor. 37 procent av respondenterna upplever att det förekommer jäv inom deras enhet eller avdelning. 39 procent av dessa uppger också att ledningen inte agerar i någon omfattning alls när det gäller jäv. Samtidigt visar enkäten att det finns ett stort engagemang bland de anställda när det gäller att motverka jäv, men att man är osäker på vem man ska vända sig till.

-­ Resultatet av undersökningen visar att vi behöver genomföra olika typer av insatser för att öka kunskapen och medvetenheten kring jäv. Med utgångspunkt i de åtgärder som EY föreslår kommer vi att ta fram en konkret åtgärdsplan. Kunskap om jävsfrågor är en viktig grund för förtroendet för offentlig sektor, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

EY föreslår i sin utredning bland annat kontinuerlig och obligatorisk utbildning och fortbildning i jävsfrågor för alla anställda inom Skellefteå kommun. De föreslår också ett systematiskt arbete för en god etisk kultur med stående diskussioner och övningar vid konferenser och arbetsplatsträffar samt vidare arbete med att skapa kännedom om och förtroende för kommunens visselblåsarfunktion.

- Undersökningen ger oss ett gediget material att ta avstamp i när vi nu omgående påbörjar arbetet med en åtgärdsplan. Vi ser ett stort engagemang överallt i organisationen när det gäller de här frågorna. De ligger också helt i linje med det arbete med tillitsbaserad styrning och ledning som vi inlett, säger Jan Midlert, tf förvaltningschef för UTB.

Revisionsbyrån EY är den externa part som genomförde utredningen under december 2020. Den består av såväl en enkät som intervjuer med personer i ledningsgruppen för UTB. Av de totalt 2771 medarbetarna på UTB som fick enkäten svarade 1 545 vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.

För mer information
Jan Midlert, tf förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad
070 550 74 80

Joel Altschul, Associate partner EY
070 656 81 08

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden