Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fasthållning rapporteras till IVO – granskning enligt Lex Sarah

Några personliga assistenter har hållit fast en brukare i syfte att skydda sig själva från skada och att skydda brukaren från att skada sig själv. Brukaren kan inte kommunicera verbalt och har ibland använt sig av nyp och bett, samt varit självdestruktiv.

–Att fysiskt hålla fast en brukare kan ses som en tvångsåtgärd utan lagstöd. Vid sådana här situationer, där ett missförhållande kan ha förekommit, skickar vi en rapport till IVO innan vår egen utredning är genomförd, och kompletterar sedan rapporten med vad som framkommit under utredningen, berättar Inger Engström, verksamhetschef inom stöd och service på Skellefteå kommun.

Personalen berättar att brukaren i fråga har skrattat högt och gett tecknet för ”bus” vid höga ljud, fysisk plötslig beröring, och när han fått en boll mot sig i lekrummet, vilket personalen tolkat som att brukaren gillar den typen av bemötande och använt sig av det för att roa brukaren. Det är dock oklart om vad brukarens skratt representerar eftersom hen inte är i stånd att återberätta eller förtydliga vad hen vill eller inte vill.

–Chefen för assistansteamet fick kännedom om detta i Januari 2017 och har omedelbart vidtagit flera åtgärder för att förhindra att situationerna uppstår igen. Åtgärderna berör både personalens arbetsmiljö, med kortare arbetspass, och processhandledning, där personalgruppen får stöd att reflektera över sitt agerande och tydligare förstå konsekvenserna av det inträffade, säger Inger Engström.

En särskilt insatt metodutvecklare har uppdraget att i perioder befinna sig i brukarens hem när personalen arbetar. Metodutvecklarens uppgift är att tydligare se vad som händer när brukaren blir aggressiv, och utforma bättre metoder för personalen att använda sig av.

–Personalen har varit delaktiga och uttryckt en vilja att förbättra sin profession och att ge varandra feedback för ett bättre bemötande av brukaren. Lex Sarah-utredingen fokuserar på vad vi kan göra för att tidigare upptäcka liknande situationer i framtiden. Fokus kommer att vara om vi inom stöd och service är tydliga på att sätta upp mål med våra insatser, och hur vi följer upp målen, för att försäkra våra brukare en god kvalitet, sammanfattar Inger Engström. 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden