Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Flytt för förskolor i Bergsbyn och Brännanområdet

På onsdagen tog för- och grundskolenämnden beslut om att Blåklintens, Brukets, Fjärilens, Lokets, Sagans och Sländans förskolor i Bergsbyn flyttar in i nybyggda Kalkbrukets förskola i mars nästa år, medan Prästbordets och Melodivägens förskolor i Brännanområdet flyttar in i nybyggda Brännans förskola under nästa höst.

För- och grundskolenämnden påtalade redan under 2019 behovet av en förändrad förskolestruktur både i Brännanområdet och i Bergsbyn. I investeringsbudgeten för 2020 beslutade sedan kommunfullmäktige om medel till att bygga de nya förskolorna, och under onsdagen beslutade nämnden om vilka av de nuvarande förskolorna som ska flytta in i de nya lokalerna.

Behovet av en förändrad förskolestruktur i områden grundar sig på flera saker.

- Dels behövs helt enkelt fler förskoleplatser i områdena, men framför allt så behöver vi en förändrad förskolestruktur för att ha bättre förutsättningar att bedriva kvalitativ utbildning i förskolan, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun.

Både i Brännanområdet och i Bergsbyn är förskolestrukturen uppbyggd med mindre enheter på 1-4 avdelningar per förskola. Dessa bedöms ha vissa begränsningar i vilka lärmiljöer som kan erbjudas förskolebarnen, samtidigt som det är svårare att kunna erbjuda förskolebarnen exempelvis tillgång till personal med spetskompetens.

- Med flera förskolor som delar på gemensamma utrymmen, som exempelvis en varierad utemiljö, kreativa rum som ateljéer, och särskild matsal, får vi möjlighet att till exempel erbjuda fler barn fler typer av lärmiljöer. Vi kan också låta gemensamma personella resurser, som till pedagoger med spetskompetens, komma fler barn till del, säger Kerstin Steinvall, chef för Avdelning Förskola i Skellefteå kommun.

Inom de berörda förskolorna arbetar man redan nu för att förbereda barn, vårdnadshavare och medarbetare och göra flytten så trygg och smidig som möjligt, i enlighet med de risk- och konsekvensanalyser som tagits fram.

- Vi kommer till exempel inte att bryta upp eller dela barngrupperna och heller inte göra några större förändringar i personalplaneringen. Berörda vårdnadshavare i Bergsbyn kommer också bjudas in till möte under hösten, och i Brännanområdet längre fram, för att få mer information om processen, säger Kerstin Steinvall.

Det nya konceptet, som redan är i drift på förskolorna Mobacken och Falkträsket som invigdes tidigare i år, innebär förbättrade möjligheter till kollegialt lärande för den personal som arbetar i huset, och utökade möjligheter till pedagogiskt samarbete - som i förlängningen alltså väntas bidra till ökad kvalitet i förskoleutbildningen.

- Vi ser i våra rekryteringar att medarbetare i allt högre grad efterfrågar arbetsplatser med möjligheter att lära sig av kollegor. Vi får större möjligheter att erbjuda det i förskolor där fler pedagoger arbetar tillsammans och har utbyte av varandra, säger Kerstin Steinvall.

Ekonomin är självklart också en faktor i beslutet, summerar Fredrik Stenberg:

- Det finns absolut ekonomiska samordningsvinster också. Som offentlig organisation har vi ett ansvar att förvalta skattemedel på ett effektivt sätt. Inom förskolan innebär det att vi ska organisera verksamheten så att barnen får den bästa förskoleutbildning de kan få utifrån de resurser vi har, vilket är det vi vill göra också med detta beslut.

FAKTA – NYA TYPFÖRSKOLOR I SKELLEFTEÅ KOMMUN

Snabba fakta om Skellefteå kommuns nya konceptförskola.

  • Byggd för hållbarhet – solceller på byggnadernas tak och byggnadsmaterial som trä bidrar till klimatsmarta byggnader.
  • Rikare utemiljöer – olika zoner som ”trygg”, ”vild” och ”vidlyftig” i utemiljön stimulerar barnens lärande.
  • Minskad vikarierotation – Man kan hjälpas åt över avdelningsgränserna vid frånvaro, vilket gör att barn i förskolan i högre grad träffar personal de känner igen istället för helt nya vikarier.
  • Kök på plats och särskilt utrymme för måltider – Tillgång till gemensamt kök med måltidspersonal på plats och dedikerade matsalar innebär att pedagoger inte behöver ägna tid åt servering och matlagning.
  • Varierade lärmiljöer – tillgång fler typer av gemensamma rum, som till exempel ateljéer för kreativt skapande, möjliggör för lärande i olika kontexter.
  • Bättre utrymmen för personal – fler arbetsplatser, samtalsrum och mötesrum ger medarbetare fler och bättre miljöer för exempelvis planering och dokumentation.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden