Skip to main content

​Förändringar i kollektivtrafiken från januari 2020

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 09:30 CET

Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

- När Skellefteå växer, med företagsetableringar och en förväntad ökad befolkningstillväxt, behövs det här nya systemet för kollektivtrafik som infördes i höstas. Systemet är en viktig grund för kommunens utveckling och den grunden ska vi behålla. Samtidigt har vi sett att systemet har brister. Därför genomför vi vid årsskiftet ett antal förändringar med syftet att fler ska uppleva en större tillgänglighet. Vi har lyssnat på synpunkterna och är glada över att kunna genomföra konkreta förbättringar på kort tid, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Under hösten har det kommit in en rad synpunkter från allmänheten i Skellefteå kommun. Dessa har bland annat handlat om skoltrafiken och de olika linjernas dragningar i kommunen. I samarbete med en extern konsult har ett antal förändringspunkter tagits fram där vissa turer i trafiken kommer att dras om på olika sätt. När det gäller länstrafikens linjer kan förändringar inte genomföras förrän till hösten 2020. Ambitionen var att lägga tillbaka grundskolans beställningstrafik i linjetrafik redan i januari 2020, för att förbättra tillgängligheten. Detta är dock inte möjligt med så kort varsel, enligt den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

- Länstrafiken har tagit del och understött Skellefteå kommun i arbetet med att justera den nya kollektivtrafiken, säger Harriet Söder, vd för Länstrafiken i Västerbotten AB

Men Skellefteå kommuns nya system har redan lett till en rad förbättringar för resenärerna. Det nya systemet når fler av kommunens invånare än det gamla och har gett kortare och snabbare resor för framförallt arbetspendlare. Genom att alla bussar inkommer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå har det också blivit enklare för resenärerna att anknyta till andra bussar.

- Att införa ett helt nytt kollektivtrafiksystem är en tuff utmaning där det är viktigt att vi behåller grundstrukturen. Men det är lika viktigt att lyssna på och ta in de synpunkter som kommer från invånarna. Genom att genomföra förändringar i två steg, i början på året och till hösten, kan vi förbättra systemet och samtidigt utvärdera det. Det känns positivt att vi snart kan genomföra förändringar som gör skillnad, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna.

Parallellt med de konkreta förändringarna av kollektivtrafiksystemet pågår också en översyn av ringbilssystemet. 

Vill du veta mer, gå in på skelleftea.se/kollektivtrafiken

För mer information:
Lorents Burman (S), kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Maria Marklund (S), kommunalråd
Telefon: 070-673 11 46

Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, gruppledare
Telefon: 070-605 77 18

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och gruppledare
Telefon: 070-307 53 45

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.