Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Försäkring mot stölder i hemmen

Inger Andersson-Öberg (FP) föreslår i motion att kommunen tecknar en försäkring som ersätter de som drabbas av stöld och som har stöd av kommunen i sitt eget boende.

Som arbetsgivare har Skellefteå kommun redan idag en förmögenhetsbrottsförsäkring för de fall när arbetstagare hos kommunen i tjänsten gjort sig skyldig till bl.a. stöld, snatteri eller grov stöld enligt brottsbalken från brukare och vårdtagare.

När anställda som ett led i tjänsteutövningen har hand om likvida medel för annans räkning ansvarar kommunen om pengarna försvinner. Socialnämnden har därför upprättat detaljerade föreskrifter för redovisning och kontroll av hanteringen av privata medel inom socialkontoret.

Socialkontoret föreslår att kontroll av uppgifter om stölder, via Lex Sarah anmälningar, särskilt lyfts fram för att komplettera befintligt kontroll av hanteringen av privata medel i socialnämndens internkontrollplan för 2010.

Motionen avstyrks eftersom kommunen redan har den försäkring som motionären efterfrågar.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden