Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

God och nära vård 2021

Skellefteå kommuns satsningar inom God och nära vård 2021 godkändes av Socialnämnden den 17 juni. De statliga medlen på 7,8 miljoner kronor kommer att användas till att utveckla kommunens vård, omsorg och stöd samt stärka samarbetet med Region Västerbottens primärvård och andra aktörer.

-Målet är att samhällets resurser används på bästa möjliga sätt för att åstadkomma en kvalificerad och säker vård och omsorg. Individens behov måste vara i fokus, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

God och nära vård
är en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, med målsättningen att stärka samverkan mellan regioner och kommuner i syfte att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg. På så vis kan risken för att en individ hamnar mellan stolarna minimeras, och parallella processer arbetas bort.

-Det handlar både om att ge rätt insats på rätt nivå i rätt tid men även att erbjuda stöd och hjälp i samverkan. I Skellefteå har vi valt att bredda vårt omställningsarbete och pratar om God och nära hälsa, vård, omsorg och stöd, eftersom alla verksamheter inom socialkontoret arbetar med detta, säger Katarzyna Wikström, förvaltningschef för Socialkontoret.

2021 satsar Socialkontoret på följande insatser:

  • Utveckla God och nära vård kopplade till mötesplatser för hela förvaltningen.
  • Kommunicera "Min förberedelse - Min Plan” med invånarna, för att stärka individens och närståendes medverkan och delaktighet.
  • Samverkan mellan NAFS (Närsjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten) samt Individ- och familjeomsorgen: Stöd till personer med långvarigt försörjningsstöd och effektivisering av rehabiliteringsplan för individer med behov av ett samordnat stöd.
  • Uppstart av mobila primärvårdsteamet (samarbete mellan kommunens hälso- och sjukvårdsenhet och regionen).
  • Förstärkning av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
  • Utveckling av sårbehandling.
  • Utveckling av hemsjukhus (respirator, hostmaskin) kopplat till individärenden.
  • Satsning på egenvård.
  • Förstärkning av Skellefteå Korttidscenter.
  • Utveckling av digitalt verktyg inom rehabilitering.

Kontaktpersoner
Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26
Katarzyna Wikström, förvaltningschef socialkontoret, 073-092 16 68

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden