Gå direkt till innehåll
Hamnprojekt främjar hållbara internationella affärer

Pressmeddelande -

Hamnprojekt främjar hållbara internationella affärer

Projektet Skellefteå hamn 2020 ska möta omvärldstrenderna och anpassa hamnanläggningen till framtidens kapacitets- och tillgänglighetskrav enligt dagens miljö- och säkerhetskrav. Det handlar om att på ett hållbart sätt skapa förutsättningar för internationella affärer inom regionalt näringsliv.

En del i Skellefteå kommun strategi Skellefteå 2030 handlar om att satsa på sjöfarten. Det arbetet påbörjas nu och inleds med åtgärder vars slutmål är en ny kaj på norra sidan av Kallholmsfjärden.

– Sjöfarten kräver djupare hamnar i takt med att fartygen blir större. Företag som handlar med internationella marknader efterfrågar allt mer ytor och magasin för lagring. Samtidigt skärps miljö- och säkerhetskraven på hamnanläggningar. Nu sätter vi igång och fixar detta, säger Lars Widelund, hamnchef på Skellefteå kommun.

Projektet omfattar en rad aktiviteter i form av om- och tillbyggnadsprojekt i hamnområdet. Sammantaget skapar aktiviteterna goda förutsättningar för det regionala näringslivet att kunna hantera internationella affärer effektivt, klimatsmart och säkert, och på så sätt bidra till regionens tillväxt.

Skellefteå Hamn har beviljats 49 miljoner kr från EU:s strukturfondpartnerskap, vilket utgör ungefär hälften av den totala kostnaden för hela projektet.

– Skellefteås och regionens näringsliv vill växa och det gör Skellefteå Hamn till en het och aktuell fråga. Vi behöver utveckla regionens godsstråk och noder i fråga om kapacitet och tillgänglighet, och då är sjöfarten en avgörande del. Det här är efterfrågat och jag är glad att vi kan svara upp mot företagens önskemål, sammanfattar Lars Widelund.

Skellefteå Hamn pekas ut som omlastningsterminal för industrins behov inför Norrbotniabanans förverkligande.

Om Skellefteå Hamn
Skellefteå Hamn omsätter 1 700 000 ton per år. Skellefteå Hamn ägs av Skellefteå Kommun och drivs som en sektion inom Samhällsbyggnads verksamhet.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden