Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ingen ändring i arbetet med vattnet i Skellefteå

Många har hört av sig till Skellefteå kommun och undrar om de tre fallen av Cryptosporidium påverkar tidplanen för renspolning och hävningen av kokningsrekommendationen i början av september.

– Vi för en bra dialog med smittskyddsläkaren i Västerbotten och i dagsläget påverkas inte vår tidplan, utan vårt arbete fortsätter som planerat, säger Stefan Johansson, vatten- och avfallschef i Skellefteå kommun. Sedan juni månad har vi producerat UV-behandlat vatten. Vi arbetar med renspolning av ledningsnätet och rengöring av våra vattenreservoarer enligt alla de direktiv vi fått.

Tekniska nämnden beslutade i måndags att begära hos bygg- och miljönämnden, den lokala tillsynsmyndigheten, att kokningsrekommendationen av dricksvattnet från Abborrverket ska hävas. Kokningsrekommendationen hävs i två etapper. Från den 6 september ska alla kunna dricka vattnet i centralorten, Bergsbyn, Ursviken, Skelleftehamn och Örviken.

För de som bor i områdena norr om Solbackens handelsområde och för de som arbetar inom industriområdet för Rönnskärsverken hävs kokningen den 19 september. De områdena innefattar bland annat Kåge, Boviken, Frostkåge, Östanbäck, Ostvik, Ersmark, Kusmark och ett flertal privata VA-föreningar.

– Vi förstår om en del människor nu blir oroliga, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå. Vi arbetar vidare som planerat och vi har kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkare för att följa utredningen av Cryptosporidiumfallen.

Den uppföljande provtagningen som är gjord efter renspolningen är genomförd på såväl råvatten, utgående dricksvatten vid vattenverket Abborren, samt vid ett antal mätpunkter i vattenledningsnätet. Provsvaren visar att dricksvattnet uppfyller ställda krav. Parasiten Cryptosporidium har inte påvisats

Smittskyddsenheten vid Västerbottens läns landsting utreder just nu tre fall av Cryptosporidium med koppling till Skellefteå. Dessa tre fall har insjuknat under perioden 27 juli -7 augusti.
– I nuläget finns inte några bekräftade fall av Cryptosporidium som insjuknat efter den 7 augusti, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark, Västerbottens läns landsting. Det finns inga samband mellan fallen i övrigt, och inget som speciellt talar för att de skulle ha smittats av vatten via Abborrverket. Vi har inte heller kunnat identifiera någon gemensam livsmedelskälla, avslutar Stephan Stenmark.

Kontaktperson för media:
Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef
Skellefteå kommun
070-608 89 69

Stefan Johansson
Vatten- och avfallschef
Skellefteå kommun
070- 224 15 84

Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare
Västerbottens läns landsting
070-969 51 40

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden