Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunen förbereder övertagande av hemsjukvård

Ett arbete har inletts på länsnivå för att ta fram ett avtal för ändrat huvudmannaskap för hälso- och sjukvård i ordinärt boende inom länet, så kallad hemsjukvård. Ambitionen är att en övergång från landstinget till kommunerna ska kunna genomföras den 1 januari 2013. En skatteväxling från landstinget till kommunernas ska förberedas och diskuteras så att Västerbottens läns landsting och samtliga 15 kommuner kan godkänna avtalet.

Länsarbetet måste tidsmässigt gå före de kommunala förberedelserna eftersom dessa är beroende av främst gränsdragningen, det vill säga vad kommunerna ska ta över. Eftersom det kommer att krävas ett stort lokalt arbete har socialnämnden gett socialkontoret i uppdrag att redan nu inleda arbetet med att förbereda övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Formerna för det kommunala övertagandet av hemsjukvården finns beskrivet i utredningsförslaget Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55). Förslaget är nu ute på remiss.

För mer information, kontakta
Gunilla Åström(S), socialnämndens ordförande, 070-397 44 65
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Alexandra Sundberg, mediakontakt, socialkontoret, 0910-712196

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden