Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Liten förbättring i ansträngd ekonomi

Årsprognosen för socialnämnden pekar sammantaget mot ett underskott på 12,3 mnkr. Prognosen innebär en liten förbättring på 1,4 mnkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti. Huvudorsaken till förbättringen är att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms något lägre än vad som tidigare uppskattades. Nämndens underskott beror precis som vid tidigare rapporter främst på stora kostnadsökningar för sjuklön, övertid och timlön inom äldreomsorgen och delvis också inom handikappomsorgen. Ökad sjukfrånvaro i samband med vattenparasiten Cryptosporidium har bidragit till de ökade kostnaderna. 

Socialförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att få ner kostnaderna under resten av året för att inte behöva ta med ett underskott till nästa års budget.

För mer information, kontakta
Gunilla Åström(S), socialnämndens ordförande, 070-397 44 65
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Alexandra Sundberg, mediakontakt, socialkontoret, 0910-712196

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden