Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Massiva åtgärder enligt prioriteringar i folkhälsopolitiska programmet

Socialnämnden i Skellefteå kommun redovisar för 2017 en mängd genomförda och kommande åtgärder enligt prioriterade mål bland folkhälsopolitiska programmets 11 målområden. Områdena berör bl a trygga och goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet och sunda och säkra miljöer och produkter.

–Socialnämnden är överens om att det är en imponerande flora av åtgärder som redan påbörjats och är på gång. Särskilt viktiga är de aktiviteter som främjar psykisk och fysisk hälsa hos personer med funktionsnedsättning, säger Kenneth Fahlesson, ordförande i Skellefteå kommuns socialnämnd.

På FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) och folkhälsorådets uppmaning redovisar nu socialnämnden hur socialkontorets verksamheter hanterat de områden som prioriterades i det folkhälsopolitiska/alkohol- och drogpolitiska programmet under 2017.

Se bifogad uppföljningsrapport i PDF-format för fullständig information om åtgärder.

Trygga och goda uppväxtvillkor
Inom målområdet trygga och goda uppväxtvillkor ska bland annat avdelningen Stöd och service införa IBIC, individens behov i centrum, vilket ger en tydligare koppling mellan beslut och verkställighet samt säkerställer rätt stöd och kvalitetssäkrar metoder. Syftet är tryggare och mer självständiga brukare i vardagen.

Individ- och familjeomsorgen har genomfört stödgrupper för barn till föräldrar med missbruksproblem och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Tre familjecentraler är igång i kommunen. Där erbjuds samtal till föräldrar och nya sätt att nå barnfamiljer utarbetas. ”Machofabriken” är ett redskap för att arbeta i grupp med jämställdhetsfrågor för unga, 13 – 25 år. Under hösten 2017 har ett antal grupper genomförts med nyanlända och ensamkommande ungdomar i förebyggande syfte.

Ökad hälsa i arbetslivet
Inom målområdet ökad hälsa i arbetslivet har avdelningen Stöd och service tillsammans med Individ- och familjeomsorgen nu en gemensam ingång när det gäller stöd att komma närmare samhällslivet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetskonsulenter och psykiatrisamordnare samarbetar kring stödet för personer med psykisk ohälsa.

Individ- och familjeomsorgen genomför i socialdistrikten, inom öppenvården och inom Solkraft kontinuerliga hälsoenkäter för att följa personalens psykosociala arbetsmiljö. Under året har en fortsatt satsning gjorts på att erbjuda ”Mindfulness” i grupp. Hösten 2017 har även chefer omfattats av åtgärden.

Sunda och säkra miljöer och produkter
Avdelningen Stöd och service har påbörjat projektet ”verksamhetsnära test av teknik”. Projektet innebär att Ipads med appar för kommunikation och kognitivt stöd och lånats ut till verksamheter för att brukare och personal ska kunna bekanta sig med tekniken. Cirka 15 verksamheter har testat detta och flera verksamheter har efter detta köpt in en egen Ipad. Målet är att individen ska kunna vara mer självständig i vardagen och delaktig i sitt stöd samt kunna göra aktiva val.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden