Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mycket arbete återstår innan dricksvattnet från Abborren i Skellefteå blir friskförklarat

Sveriges meterologiska och hydrologiska institut har varit i Skellefteå på besök för att på plats se Skellefteälven och Klintforsån inför deras beräkningar av strömningsförhållanden och spädningseffekter.
De första preliminära resultaten väntas under nästa vecka och är en del i den utredning som bygg- och miljökontoret gör över hur avloppsvatten kan ha hamnat i älven och sedan kommit in i Abborrverket i Skellefteå.

– Vi hoppas att SMHI:s resultat ska tydliggöra vår bild över hur avloppsvattnet kan ha transporterats i älven, säger Anna Bodén, miljöinspektör på bygg- och miljökontoret. SMHI:s slutrapport kommer dock inte förrän i september.

Provtagningar av dagvatten
Tekniska kontoret tar för närvarande prover i olika dagvattenledningar som mynnar dels i Klintforsån och dels i Skellefteälven i området uppströms och närmast nedströms vid vattenverket. Syftet är att se så att inget avloppsvatten kommer ut i dagvattnet som leds ut i älven. Provsvar väntas i slutet av denna vecka och under nästa vecka.

– I några dagvattenbrunnar hittar vi avloppspåverkan, det borde vi inte ha, sägerHelena Jonsson, sektionschef på tekniska kontoret. Därför är det intressant att titta vidare på dagvattnet i det här området för att hitta eventuella felkopplingar.

Arbetet med ledningsnätet tar hela sommaren
Intrimning och provdrift av UV-anläggningarna pågår på Abborrverket och inne i vattenverket pågår förberedelser för att kunna rengöra vattenverkets två bassänger innan midsommar. Förberedelser för att starta arbetet med renspolningen pågår för fullt och själva spolningen av ledningsnätet och rengöring av reservoarerna börjar när vattenverket är rengjort. Enligt de spolplaner som har upprättats tar det hela sommaren.  

Vi sätter in alla möjliga resurser för att lösa frågan, säger Kristina Sundin Jonsson kommunchef i Skellefteå kommun. Däremot behöver delar av arbetet ske i vissa steg. För dessa steg saknar volymen i bemanning betydelse. Just nu planerar tekniska kontoret för hur bemanningen ska se ut under sommaren. Medarbetare kommer att få förskjutningar och kortare semestrar för att scheman ska gå ihop, och det ska även tas in extra resurser.

Kommunens ledningsnät är långt, cirka700 km, och rymmer en ansenlig volym vatten, som ska omsättas 10 gånger. Även tömning och rengöring av vattenreservoarerna är tids- och arbetskrävande.
– Ambitionen är att alla våra vattenkunder ska ha tillgång till vatten under hela denna tidsperiod, säger Stefan Johansson, vatten- och avfallschef. Eventuellt kan det dock bli aktuellt med bevattningsrestriktioner.

Mer information:
Kristina SundinJonsson
Kommunchef
Skellefteå kommun
070-608 89 69

Anna Boden
Miljöinspektör
Skellefteå kommun
073-089 76 85

Stefan Johansson
Vatten- och avfallschef
Skellefteå kommun
070- 224 15 84

Helena Jonsson
Sektionschef
Skellefteå kommun
070-239 12 72

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32