Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu testas UV-anläggningen i Abborrverket i Skellefteå

Två lastbilslass från Feros ifrån Piteå kördes tidigare till vattenverket. Bilarna var fulla med rör och rördelar som behövdes för monteringen av UV-anläggningen i vattenverket. Efter cirka fem dygn av intensivt arbete var deras del i monteringen av UV-anläggningen avslutad. Mellan fem och sju personer har arbetat med monteringen så gott som dygnet runt.

 – Det svåraste i arbetet har varit att få leveranserna av material att stämma, säger Kjell Lundqvist, VA-ingenjör på Skellefteå kommun. Vi har fått dammsuga runt hela Europa för att få ihop allt material. Vissa saker till rördragningen har Feros-killarna själva fått tillverka för att det ska passa.

I källaren på vattenverket står de tre UV-anläggningarna och en mängd rör är dragna till och från anläggningarna. Allt vatten som kommer in till vattenverket ska passera UV-ljuset för att desinficeras innan det skickas ut som dricksvatten till konsumenterna.

– Det här känns jättebra, säger Kjell Lundqvist. Alla som varit delaktiga i arbetet har bidragit med det de kan och lite till. Nu börjar nästa fas i arbetet och det är att passa in UV-ljuset i resterande processer i vattenverket.

Doseringspunkter har flyttats, och den gamla styr- och reglertekniken ska trimmas in så att den fungerar ihop med den nya UV-behandlingen och de övriga behandlingsstegen som används i vattenverket. Med andra ord all dosering i vattenverket ska fungera ihop med UV-ljuset.

– Man ska ta svårigheten att få trimningen att fungera på allvar, säger Kjell Lundqvist. Det är en grannlaga uppgift och något vi aldrig tidigare har gjort. Det är femtio-sextiotalsteknik som ska omvandlas till ny teknik.

Det är trångt i källaren på vattenverket, men allting får plats. Rören hängs normalt i taket, men eftersom vattenverket är gammalt och rören med vatten mycket tunga, så säkras rören på ställningar och stolpar som står på golvet. De tre UV-anläggningarna står samlade i mitten på rummet och ovanför ser det ut som ett virrvarr av rör för en lekman. Men allt är systematiskt planerat och genomtänkt.

En servicetekniker från Uvedes i Sverige, Martin Bromsjö och Nari Lota från företaget Hannovia i England finns på plats under två dagar för att hjälpa till att trimma in anläggningen. I 27 år har Nari arbetat med UV-ljus både med att testa produkter och få igång anläggningar samt söka fel.

– Det här är ett fantastiskt jobb, säger Nari Lota. Alla dagar är olika, jag möter olika människor i olika världsdelar och får hela tiden olika problem att lösa.

Lamporna till UV-anläggningen är handgjorda i England och företaget levererar UV-anläggningar till alla regioner i hela världen. Det var på sjuttiotalet som UV-ljus började användas för att behandla vatten. Det fungerar på samma sätt som solen gör, men lamporna är mycket effektivare. Redan 1924 startade Hannovia att tillverka UV-produkter och under sextiotalet användes UV-ljus för att torka bläcket när tidningar trycktes.

Mer information:
Kjell Lundqvist, VA-ingenjör, Skellefteå kommun, 0910-73 78 92

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden