Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rutin för Lex Sarah

Den 1 juli 2011 träder nya bestämmelser i kraft om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För de verksamheter som idag redan omfattas av Lex Sarah, omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS, kommer de nya bestämmelserna att medföra omfattande förändringar. De nya bestämmelserna får också större tillämpningsområde och ska tillämpas inom hela socialtjänsten, alltså även handläggning. En annan förändring är att Lex Sarah nu inta bara omfattar övergrepp eller missförhållanden utan även påtaglig risk för detta. Med påtaglig risk menas att enskilda i hög grad riskerar att utsättas för ett missförhållande om inget görs. Med bakgrund av de nya bestämmelserna har socialkontoret tagit fram en ny rutin för Lex Sarah. Den nya rutinen träder i kraft 110701 och ersätter den gamla rutinen som då upphör att gälla. 

För mer information, kontakta
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Agneta Hansson (V), ledamot socialnämnden, 070-605 77 18
Maria Wiksten (KD), ledamot socialnämnden, 070-667 99 79
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32