Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad kunskap om män som utövar våld

Det första året av projektet Centrum för män – mottagning för män med våld i nära relationer har avslutats och slutrapporterats. Projektet har skett i samverkan mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrin.

Centrum för män kommer att erbjuda behandling för män som utövar våld. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Behandling av våldsutövande män kan vara ett verksamt medel för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer. I Skellefteå kommun finns sedan tidigare Centrum för kvinnofrid, där våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld för stöd och hjälp.

Genom projektet har personal inom socialtjänsten, psykiatrin och andra samverkanspartners i Västerbotten och Norrbotten deltagit i utbildningar för att öka kunskapen om män som utövar våld i nära relationer. En studieresa till mansmottagningar i Uppsala och Täby har också genomförts.

Projektet har genomförts med stöd av länsstyrelsens utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nya projektmedel har sökts och beviljats för ett andra år. Målet är att fortsätta bygga upp en mottagning där det blir möjligt att ge behandling till män som utövar våld i nära relationer.

För mer information, kontakta
Gunilla Åström(S), socialnämndens ordförande, 070-397 44 65
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Alexandra Sundberg, mediakontakt, socialkontoret, 0910-71 21 96

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden