Gå direkt till innehåll
Plusshus - Årets Tillväxtföretag

Pressmeddelande -

Plusshus - Årets Tillväxtföretag

För tredje året i rad utser Deloitte i Skellefteå Årets Tillväxtföretag i Skellefteå. Efter en hård gallring har Plusshus AB utsetts till årets vinnare. Kriterierna för att nomineras som vinnarkandidat är att företaget skall ha officiellt redovisad finansiell information för minst fyra år tillbaka och uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 25 % samt omsätta minst 10 miljoner kronor och sysselsätta minst tio personer. Vidare skall verksamheten vara lönsam och tillväxten organisk. Vissa kvalitativa värden är egen produktion och egen marknadsorganisation. Inför årets val av företag har en handfull företag utkristalliserats som värdiga kandidater till priset. Dessa är North Kingdom Design & Communication AB, FeRex AB, Plusshus AB, Lappvattnets Snickeri AB och Poro i Norrlångträsk AB. Alla med en genomsnittlig tillväxt i intervallet ca 30-50% och med en redovisad omsättning i intervallet 15-100 miljoner kronor. Deloitte i Skellefteå har med nedan angiven motivering beslutat utse följande företag till ”Årets Tillväxtföretag i Skellefteå 2008”. Plusshus AB med VD Ulf Haglind. - Plusshus riktar sig till objektsmarknaden för bostäder, kontor och andra specialritade objekt med högt ställda krav på utseende och flexibilitet. Företagets målgrupp är entreprenörer och byggherrar, som exploaterar och bygger bostäder i trä. - Plusshus är ett lokalt förankrat företag som under en femårsperiod vuxit kraftigt från 30 till 100 miljoner kronor i omsättning. Tillväxten har skett med tilltagande lönsamhet trots betydande investeringar i produktionskapacitet. - Plusshus har under senaste räkenskapsåret haft en enastående tillväxt i storleksordningen 50 % och förväntas redovisa en omsättning i storleksordningen 150 miljoner kronor för räkenskapsåret 2007. - Plusshus har under hela tillvästfasen varit ett ägarlett företag med Ulf Haglind, Arne Andersson och Arne Olofsson som ägare. Under föregående år har bolagets ägarbas breddats och majoritetsägare är numera Setra Group, Sveriges största träindustriföretag. Själva priset kommer att delas ut under Framgångsdagen Skellefteå Tillväxtgala den 24 april. För ytterligare information: Anders Hettinger, kontorschef Deloitte Telefon 075-246 47 20 Mobil 070-674 06 90

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden