Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Projekt om tidiga insatser för barn i våldsmiljöer

Socialnämnden ansöker om pengar hos länsstyrelsen till ett projekt för tidiga insatser för barn i våldsmiljöer. Målet med projektet är att erbjuda kvalitativt stöd och behandling till barn som bevittnat våld.

Behov finns att utveckla rutiner och metoder för barnsamtal i samarbete mellan socialkontorets berörda verksamheter, Guldstadens kvinnojour och Polisen under projekttiden på ett år.

Projektets totala kostnad beräknas till 1 150 299 kronor. Ansökan till Länsstyrelsen omfattar 575 150 kronor.

Socialnämnden har redan idag utformat en modell för att bedriva gruppverksamhet som riktar sig mot barn som bevittnat våld. Detta är ett relativt nytt kunskapsområde. Projektet möjliggör att socialtjänsten blir ännu bättre och ligger i framkant vad gäller dessa frågor.

För mer information
Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (v), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden