Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå får fortsatt förtroende som barnrättskommun

Sedan två år tillbaka är Skellefteå diplomerad barnrättskommun enligt Unicef Sveriges modell. Nu har diplomeringen förlängts till 2023. ”Det känns väldigt bra. Diplomeringen är en symbol för att kommunen aktivt arbetar med att stärka barns och ungas rättigheter”, säger Jörgen Svedberg, demokratilots i Skellefteå kommun.

2017 var Skellefteå en av fem kommuner som tillsammans med Unicef Sverige deltog i ett pilotprojekt för att omvandla organisationens globala metod ”Child Friendly Cities” till svensk kontext.

Sedan januari 2020 har metoden funnits tillgänglig för alla Sveriges kommuner, med syftet att ge stöd i att arbeta in FN:s barnkonvention i alla förvaltningar och på alla nivåer.

– Kommunerna har olika förutsättningar och resurser, men metoden ska göra det lättare att följa barnkonventionen och den svenska lagstiftningen, säger Jörgen Svedberg.

Arbetar strategiskt

Barnrättsgruppen i Skellefteå kommun har ett strategiskt uppdrag att implementera barnkonventionen. I barnrättsgruppen finns representanter från alla kommunens nämnder och gruppen har möten några gånger per år.

– För att tillgodose och säkra barnens rättigheter krävs det att man sprider kunskap och samlar in barns och ungas synpunkter och tar in dem i verksamheterna, säger Jörgen Svedberg och tillägger.

– Barnrättsgruppen har ingen kontrollfunktion eller mandat att driva enskilda fall, utan varje förvaltning ansvarar för att säkerställa det enskilda barnets rättigheter.

I dagsläget finns en grundutbildning som alla anställda kan ta del av på kommunens lärplattform och det har även påbörjats ett arbete med att skapa en kommunövergripande struktur, ledning och styrning för barnrättsfrågor.

– Det här är ett stort arbete och det är viktigt att vi vågar ifrågasätta det vi gör – är det här för barnets bästa?, säger Jörgen Svedberg.

För mer information, kontakta:

Jörgen Svedberg, demokratilots/FRIS Förebyggande rådet i Skellefteå: 070-563 53 35

Fakta, barnkonventionen:

Målet med barnkonventionen är att ge alla barn – oavsett bakgrund – rätt att alltid bli behandlade med respekt och ha möjlighet att komma till tals. Det innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som påverkar och berör barn.

I barnkonventionen definieras alla personer under 18 år som barn.

www.skelleftea.se/barnkonventionen

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden