Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun - en föregångare inom hälsofrämjande arbete

Skellefteå kommun ska delta i konferensen Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor som hålls i Stockholm den 19-20 maj. Under konferensen får deltagare från hela Sverige ta del av framgångsrika praktikfall inom arbetet med personalstrategiska nyckeltal. Skellefteå kommun är ett av de framgångsrika exemplen som kommer att presentera sig under konferensen.

Kommunens väl valda nyckeltal ger positiva resultat
Skellefteå kommun deltog redan 2006 i en liknande konferens, arrangerad av samma arrangör, och blev även i år inbjudna att föreläsa med anledning av sitt framgångsrika arbete med nyckeltal.

 – I Skellefteå kommun använder vi oss sedan många år av ett antal väl definierade personalnyckeltal för att kunna ge grundläggande information om kommunens medarbetare, säger Inga-Lill Lindfors, PA-controller på kommunens personalavdelning. Sedan 2005 presenterar vi ett antal nyckeltal i form av ett hälsobokslut som vi gör vartannat år. Hälsobokslutet är den huvudsakliga anledningen till att vårt arbete med nyckeltal fått så mycket uppmärksamhet från arbetsgivare runt om i landet.

 – Kommunens förvaltningar har utifrån tydliga mål och uppföljning via nyckeltal målmedvetet och uthålligt arbetat med att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser och med att minska sjukfrånvaron. Det har gett positiva resultat både inom organisationen och utåt. Medarbetare som trivs och är friska gör ett bättre jobb för medborgarna helt enkelt.

 En modell för hälsobokslut som imponerar
– Att i likhet med Skellefteå kommun sammanställa resultatet av arbetet med nyckeltal i ett hälsobokslut liknande vårt är ovanligt, säger Inga-Lill. Vi har dessutom dels valt att publicera vårt i form av en kalender som gör innehållet både lättillgängligt och tilltalande och dels på kommunens interna och externa hemsida.

Personalchef Kristin Lindgren kommer tillsammans med Inga-Lill Lindfors att torsdag 20 maj klockan 10.20 föreläsa under rubriken Nyckeltal, hälsobokslut och samarbete – en välmående kommun.

Mer information
Kristin Lindgren
0910-73 51 19 eller 070-699 51 86
kristin.lindgren@skelleftea.se                       

Ingalill Lindfors
0910-73 51 57
inga-lill.lindfors@skelleftea.se

Bilagor

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden