Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommuns ekonomi är god

Förra årets resultat för de skattefinansierade verksamheterna inom kommunen visar på ett överskott med 125 miljoner. Det är 51 miljoner bättre än budgeterat och 33 miljoner mer än förra årets resultat.

– Skellefteå kommuns ekonomi är i grunden stabil, men på sikt står vi inför betydande utmaningar, säger Bert Öhlund kommunalråd i Skellefteå. Samtliga nämnder har gjort ett fantastiskt arbete med att förbereda sig för framtidens utmaningar.

 Det goda resultatet beror till största delen på att kommunen har dragit i handbromsen när det gäller kostnaderna. En stor medvetenhet om kommande års utmaningar, i form av färre som betalar skatt och fler som är i behov av omsorg, är en del av förklaringen. En annan är att fler tomter än beräknat har sålts och att vissa kostnader kommer senare än beräknat.

 År 2010 fick också alla kommuner ett särskilt stimulansbidrag för att motverka effekterna av lågkonjunkturen. Det bidraget kommer att avtrappas under åren framöver.

 Kommande års utmaningar har även lett till ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till att både sänka kostnaderna och leverera en bättre kvalitet. Kommunen arbetar aktivt med att göra processerna så enkla och effektiva som möjligt. Förbättringar gentemot medborgarna prioriteras men även interna stödprocesser är under ständig förbättring.

– Vi arbetar med ständiga förbättringarna med medborgarna i fokus, fortsätter Bert Öhlund. För att vi ska kunna leva upp till vårt välfärdsåtagande och samtidigt kunna närma oss vår vision krävs att verksamhet och resurser går hand i hand. Vi behöver även i fortsättningen redovisa positiva resultat för att ha en beredskap inför framtiden, säger Bert Öhlund.

De överskott nämnderna fått 2010 tar de med sig till kommande år då de ökade skatteintäkterna inte ens beräknas motsvara löne- och prisökningar.

Kommunkoncernens resultat var inte färdigställt vid den här tidpunkten.

Mer information:

Bert Öhlund
Kommunalråd
Skellefteå kommun
070-537 25 02
bert.ohlund@skelleftea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden