Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå tar ytterligare ett steg på vägen mot ett cirkulärt byggande

Skellefteå kommun initierar ännu en satsning inom hållbart byggande, denna gång inom återbruk av byggmaterial för bygg- och fastighetsbranschen. I slutändan är målet att återbruk ska vara en naturlig del av byggprocessen.

Norra Sverige befinner sig idag i en unik utveckling. Etableringarna av nya industrier och satsningar på den gröna omställningen, exempelvis tillverkning av fossilfritt stål och batteriproduktion, ger stora effekter på hela samhället. Ny infrastruktur och nya bostäder behöver byggas med snabb hastighet för att möta behoven.

Projektet blir därför ytterligare ett steg på vägen för ett cirkulärt byggande, och ett sätt att växa ansvarsfullt.

– Det långsiktiga målet är att återbruk blir en naturlig del i byggprocesser och att cirkulära affärsmodeller blir standard för byggsektorn i norra Sverige. Genom att få till ett bra samarbete, med perspektiv från både näringslivet och forskningen, hoppas jag att vi ska kunna inspirera världen till mer återbruk, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun.

  Projektet samarbetar med CCBuild, en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande, som i sin tur är ett dotterbolag till IVL, Svenska Miljöinstitutet.

  – Det känns bra att vara en del av CCBuilds nätverk och kompetensbank som har goda erfarenheter av liknande projekt i södra Sverige, säger Karin Degerfeldt.

   Projektet ska mynna ut i en digital marknadsplats för återbruk av byggprodukter. Initialt handlar det om att säkerställa ett samarbete med aktörer i byggsektorn för att tillsammans hitta nya metoder och lösa utmaningar kopplade till återbruk inom byggsektorn. Till exempel mellanlagring, kvalitetssäkring av material och återbruk av massor samt hur upphandlingsformat och markanvisningar kan användas för att öka mängden återbruk.

   Sebastian Röstberg, projektledare på IVL:s norra Sverige-kontor, har fått uppdraget att driva projektet av Skellefteå kommun.

   – Målgruppen är egentligen hela värdekedjan inom fastighets- och byggsektorn vilket innebär alltifrån entreprenörer och materialleverantörer till fastighetsägare och arkitekter. Vi är i full gång att ordna nätverksträffar för att ta del av branschens erfarenheter och diskutera utmaningar och lösningar under projektets gång, säger han.

    För mer information, kontakta:
    Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun: 070-699 98 60
    Sebastian Röstberg, projektledare på IVL:s norra Sverige-kontor: 076-111 45 60

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Kontakter

    Agnetha Boström

    Agnetha Boström

    Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
    Emilie Sjölund

    Emilie Sjölund

    Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

    Skellefteå kommun

    Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

    Skellefteå kommun
    Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
    931 85 Skellefteå
    Sweden