Gå direkt till innehåll
Skellefteå kommun har genomfört ett pilotprojekt där en medborgardialog genomförts med hjälp av AI.
Skellefteå kommun har genomfört ett pilotprojekt där en medborgardialog genomförts med hjälp av AI.

Pressmeddelande -

Skellefteå Tillsammans – en ny typ av medborgardialog genom AI

Under våren 2023 har Skellefteå kommun genomfört ett pilotprojekt där en medborgardialog genomförts med hjälp av AI. Projektet har visat att man, genom att samla in människors idéer på ett ofiltrerat sätt och sedan låta AI sortera och processa dessa idéer, får en betydligt mer nyanserad och mångfacetterad bild av invånarnas idéer och erfarenheter.

- Det är jätteviktigt att förstå våra invånares tankar kring Skellefteås framtid. Det här pilotprojektet har gett oss möjligheten att prova verktyg som gör att deltagarna inte styrs i sina svar utan kan svara helt fritt och också på det språk de föredrar. När vi nu befinner oss mitt i en samhällsomvandling blir det än viktigare att fånga så många av våra invånares tankar som möjligt, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

  Syftet med Skellefteå Tillsammans har varit att utforska och dra lärdomar kring hur artificiell intelligens kan nyttjas för att skapa en ostyrd, öppnare och löpande medborgardialog. Formatet kan också skalas upp till att omfatta fler människor, kommuner och regioner med målet att utveckla demokratin och öka tillgången till insikter kring invånarnas unika önskemål och behov.

  - Utvecklingen inom AI ger helt nya möjligheter att fånga invånares insikter och lägga dem till grund för kloka beslut. Samtidigt är det svårt att veta var man ska börja, hur man går till väga och vilka risker som kan finnas. Därför är det så viktigt med färdledande kommuner som går före och vinner erfarenheter som kan spridas och inspirera fler, säger Patrik Sundström, digitaliseringschef på SKR.

  I traditionella invånardialoger är svarsalternativen begränsande till förutbestämda kategorier men genom AI-tekniken finns potentialen att upptäcka nya behov och önskemål. I det pilotprojekt som genomfördes i Skellefteå kommun identifierades 1500 ämnen från 500 respondenter som flyttat till Skellefteå kommun sedan 2019. För att göra insikterna användbara för fortsatt dialog har insikterna visualiserats. AI-modellerna har även använts för att skapa summeringar av de oftast förekommande insiktsområdena.

   - Det här arbetet visar vad som går att åstadkomma när det finns ett modigt och tryggt ledarskap som drivs av förändring för framtiden och som inte räds att använda ny teknologi och partnerskap. Att hitta nya och bättre sätt att lyssna på våra medborgare är avgörande för utveckling av vår demokrati, säger Oscar Stege Unger, vd och grundare på Canucci.

    Fakta:
    Skellefteå Tillsammans är ett pilotprojekt som genomförts av Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Projektet har genomförts av Canucci AB.

    En språkmodell som heter Davinci från OpenAI har använts för att analysera de 500 svaren och identifiera mönster.


    För mer information:
    Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
    Skellefteå kommun
    070 608 89 69

    Patrik Sundström, Chief Digital Officer
    SKR
    076 526 90 82

    Oscar Stege Unger, vd och grundare
    Canucci
    070 624 20 59
    Ämnen

    Regioner

    Kontakter

    Agnetha Boström

    Agnetha Boström

    Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
    Emilie Sjölund

    Emilie Sjölund

    Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

    Skellefteå kommun

    Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

    Skellefteå kommun
    Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
    931 85 Skellefteå
    Sweden