Skip to main content

Slumpvisa alkohol- och drogtester införs på försök i Skellefteå kommun

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2019 10:48 CET

Vid måndagens sammanträde i personalnämnden fattades beslutet att på försök införa slumpvisa alkohol- och drogtester på anställda inom Skellefteå kommuns verksamhet under perioden 1 maj 2020 tom 31 december 2021. Även vid nyanställningar kommer alkohol- och drogtester att genomföras under försöksperioden.

- Det övergripande syftet är att uppnå trygga och säkra miljöer för både våra medarbetare och invånare. Vi vill också visa att vi menar allvar då vi säger att Skellefteå kommuns arbetsplatser ska vara drogfria. Det handlar om att säkerställa att individer som är påverkade av alkohol eller droger inte utsätter sig själva, kollegor eller invånare för risker, säger Maria Marklund (S), ordförande i personalnämnden.

I början av 2019 initierades en utredning om ett eventuellt införande av drogtester inom Skellefteå kommun. Kommunledningskontoret utredde frågan som visade att det finns lagstöd för alkohol- och drogtester och att det är möjligt att genomföra dessa slumpmässigt bland redan anställda och vid nyanställningar. I maj 2019 fick kommunledningskontoret i uppdrag av personalnämnden att fördjupa utredningen kring hur och i vilken omfattning testerna ska genomföras. Då utredningen visar att det finns lagstöd för testerna har personalnämnden alltså beslutat att genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester på försök.

- Förutom drogfria och trygga arbetsplatser vill vi skapa möjligheter att på ett tidigt stadium upptäcka personer som använder droger så att de kan få adekvat vård och rehabilitering. När det gäller nyanställningar vill vi kunna genomföra tester så att vi inte anställer personer som skulle kunna utsätta kollegor och invånare för risker, säger Maria Marklund.

Utredningen har lagt stort fokus på hur den enskilda individens integritet ska skyddas. Vilka som väljs ut för test sker slumpvis och uppgifterna är endast kända för den som utför provtagningen och för den arbetsgivarrepresentant som bistår med informationen. Testerna genomförs avskilt och den slumpvis utvalde har rätt att få information och ställa frågor om testet.

Kommunledningskontoret har nu i uppdrag att ta fram riktlinjer för alkohol- och drogtesterna innan försöket startas. En första utvärdering av försöket kommer att ske senast i oktober 2021.


För mer information:
Maria Marklund (S), personalnämndens ordförande
Telefon: 070 - 6731146

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.