Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Smart träbro i smart trästad - Skellefteå

I början av juni startar arbetet med gjutning och pålning för landfästena för den nya gång- och cykelbron mellan Älvsbacka strand och Anderstorp.
Det ska bli nordens längsta snedstagsbro i trä, 130 meter, och den ska vara farbar i november.

  – Det är en efterlängtad bro, säger Ola Burström, ordförande i tekniska nämnden, Skellefteå kommun. Den får stor betydelse för vår stadsmiljö, både för att den är vacker och ger möjlighet till fler att cykla istället för att ta bilen, något som också får stor betydelse för folkhälsan.

Det var Skellefteå kommun som tog initiativ och färdigställde ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden. Luleå tekniska universitet är projektägare och Skellefteå kommun och Martinsons träbroar är samverkanspartners. Skellefteå kommunen medfinansierar projektet, och Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 5 miljoner varav tre till Luleå tekniska universitet och två till Skellefteå kommun.
   – Vi i Skellefteå kommun är goda samhällsbyggare, säger Karin Degerfeldt, utvecklingsledare, tekniska kontoret. Vi lägger kraft på att samarbeta med universitet, skola och näringsliv. Vi har möjlighet att vara med och driva på forskning och utveckling i samhället, och vi ser samtidigt en möjlighet att växla upp skattekronor för att kunna genomföra viktiga satsningar inför framtiden.

En namntävling startade förra året där medborgarna fick skicka in sina namnförslag på den nya gång- och cykelbron. Nu ska det sovras bland bidragen och cirka fem ska väljas ut. De bidragen ska sedan publiceras på Norrans hemsida och då får medborgarna möjlighet att rösta på sitt favorit förslag.

Fakta
”Smart Träbro i Smart Stad” är ett EU mål 2 Norra projekt som ska ta fram data, modeller och verktyg för att mäta prestanda och kvalitet på en träkonstruktion. Luleå tekniska universitet ges möjlighet att tillsammans med träbroexpertis från SP Trätek och Martinsons träbroar, montera mätutrustning vid tillverkning och vid monteringstillfället. På så vis kan kompletta data samlas in och analyseras.
Bron är en 130 meter snedstagsbro som byggs i trä och beräknas vara farbar i slutet av 2010. Martinsons bygger och konstruerar bron. Bron byggs i samarbete med den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Luleå tekniska universitet.

www.skelleftea.se/byggnadsarbeten välj ny gång- och cykelbro, Älvsbacka strand - Anderstorp

Mer information
Ola Burström
Tekniska nämndens ordförande
Skellefteå kommun
070-693 84 25 eller 0910- 73 64 14

Karin Degerfeldt
Utvecklingsledare, tekniska kontoret
Skellefteå kommun
0910-73 78 22 eller 070-699 98 60

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden