Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Snabb åtgärd vid ringa narkotikabrott

Från 1 november testas en ny metod i samband med att personer tas för ringa narkotikabrott. Syftet är att tidigt fånga upp personer som riskerar att hamna i ett narkotikamissbruk. Socialkontoret, Polisen och Beroendeenheten på Psykiatrikliniken samarbetar i testet.

Metoden går till så att Polisen tar en person misstänkt för ringa narkotikabrott. De åker till beroendeenheten. Beroendeenheten tar olika prover och erbjuder samtal. Personen erbjuds samtal med antingen socialtjänsten eller beroendeenheten beroende på tidpunkt på dygnet.

De snabba åtgärderna bygger på kunskapen om att ertappandet utlöser en kris som gör personen mer mottaglig för erbjudande om samtal jämfört med om det hinner gå veckor och månader innan erbjudandet kommer. Då har de psykologiska försvaren trätt in i form av förnekande (t ex "jag är ju ingen missbrukare") och rationalisering (t ex "det var väl inte så farligt"). Syftet med den här snabba åtgärden är att genom att erbjuda samtal, förebygga återfallsbrott.

Metoden ska provas i två månader från den 1 november och är en utveckling av den s k Skelleftemodellen (se fakta nedan). Därefter utvärderas metoden och faller den väl ut införs metoden som rutin.

Fakta:

  • År 2007 tog Polisen i Skellefteå 287 personer för ringa narkotikabrott.
  • Hittills i år (till 31 oktober) har Polisen tagit 217 personer för ringa narkotikabrott.
  • Skelleftemodellen mot rattonykterhet: I Skellefteå började man i slutet av 1990-talet med stöd av Vägverket utveckla en samverkansmodell mellan polis, beroendevård och socialtjänst. I detta länkades Rådgivningen Oden in och finns med både i en tidig fas i den rattonyktres liv och är ett behandlingsalternativ. Tanken är att den som grips, misstänkt för trafiknykterhetsbrott skall erbjudas kontakt, i den akuta fasen (om möjligt samma dag), med Beroendeenheten, och att underrättelse till socialtjänsten ska ske snarast, senast samma vecka.

    Personer som dömts för grovt rattfylleri till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och genomförde behandlingen vid Rådgivningen Oden under en undersökningsperiod hade ingen dömts för nytt trafiknykterhetsbrott tre år efter domen. Brottsförebyggande rådets statistik visar på 21 procent återfall i nytt trafiknykterhetsbrott för rattfylleridömda.


För mer information, kontakta
Elisabeth Eriksson, Polisen, 070-239 31 64
Gunnar Österberg, Polisen, 070-325 97 51
Kennet Karlsson, beroendeenheten, 073-409 46 18
Elin Löfroth, utvecklingsledare, socialtjänsten, 070-299 19 80

Gabriella Hahr, informatör, socialkontoret, 070-322 07 15

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden