Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialkontoret ansöker om 1 miljon kronor för att förstärka kompetensen hos personal inom psykiatriområdet – hälsa och livsstil

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att, efter länsvisa ansökningar från kommuner och landsting, fördela 99,5 mnkr. Syftet är att förstärka kompetensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom. Socialkontoret har tillsammans med Västerbottens läns landsting beviljats bidrag för 2010 och 2011. Utbildningen har drivits i nära samarbete med Föreningarnas hus. Behovet av att utbilda fler i ämnet hälsa och livsstil är stort. Socialkontoret har därför tillsammans med landstinget och Föreningarnas hus tagit fram en ansökan för fortsatt utbildningssatsning i ämnet. Ansökan för år 2012 omfattar utbildningsinsatser för totalt 1 077 000 kr.

För mer information, kontakta

Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Agneta Hansson (V), ledamot socialnämnden, 070-605 77 18
Maria Wiksten (KD), ledamot socialnämnden, 070-667 99 79
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32