Skip to main content

Socialnämnden föreslår handlingsprogram mot prostitution, sexköp och människohandel

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2019 10:00 CEST

Med ett ökat antal stora företagsetableringar och ett större inflöde av människor i Skellefteå kommun följer en risk för att köp av sexuella tjänster och prostitution ökar. Därför beslutade socialnämnden vid torsdagens möte att uppdra åt kommunfullmäktige att utarbeta ett handlingsprogram mot prostitution, människohandel och köp av sexuella tjänster i Skellefteå.

- ­Det är viktigt att ett handlingsprogram utvecklas så att olika aktörer bättre kan agera, samverka och stötta vid behov. Eftersom det finns tydliga kopplingar mellan prostitution, människohandel och sexköp är det viktigt att handlingsprogrammet omfattar alla dessa tre delar, säger Iosif Karambotis, ordförande i socialnämnden.

I dagsläget finns ingen samordning vad gäller arbetet mot människohandel, prostitution och köp av sexuella tjänster i Skellefteå. En åtgärdsplan mot köp av sexuella tjänster har däremot upprättats under året. Det är denna åtgärdsplan som socialnämnden nu vill utvidga till att omfatta även prostitution och människohandel.

Regeringen har tagit fram en ”Handlingsplan mot prostitution och människohandel”. Här ingår också en plan för att minska efterfrågan på sexuella tjänster som ett led i det förebyggande arbetet mot prostitution. Enligt socialnämnden är det värdefullt att arbeta efter samma struktur såväl nationellt som på lokal nivå i Skellefteå.

- Med de stora etableringar som väntar och den förväntade ökningen av människor i Skellefteå följer en risk för såväl växande prostitution och människohandel som sexköp. Därför är det viktigt med ett handlingsprogram som kan hjälpa oss att motverka detta. Att ta avstamp i den nationella handlingsplanen och i vår egen åtgärdsplan mot köp av sexuella tjänster kan underlätta arbetet, säger Iosif Karambotis.

Om kommunfullmäktige beslutar sig för att utvidga uppdraget är socialnämnden beredda att stå för samordningen och ta fram ett förslag till handlingsprogram. Socialnämnden föreslår också att kommunfullmäktige tydliggör andra nämnders uppdrag när det gäller att ta fram och genomföra handlingsprogrammet.

Mer information:

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden
Skellefteå kommun
Telefon: 0722499226

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.