Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialnämnden inför serviceförklaringar

Serviceförklaringar är konkreta utfästelser som förklarar vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster. Syftet med serviceförklaringarna är att de ska tillföra värden som trygghet, tydlighet och kunskap samt successivt öka kvaliteten i kommunens tjänster. Socialkontoret och kommunledningskontoret i Skellefteå kommun har utarbetat en förvaltningsövergripande modell för serviceförklaringar. Först ut med att ta fram serviceförklaringar i Skellefteå kommun är socialnämnden.

De första serviceförklaringarna avser försörjningsstöd och hemtjänst. En serviceförklaring för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS tas också fram. Serviceförklaringarna ska alltid följas av en förklaring av både begreppet och tjänsten i sig. Serviceförklaringarna kommer att börja gälla den 1 januari 2012 och under hösten kommer socialkontoret att samverka, informera och införliva serviceförklaringarna i organisationen. ”Vår ambition är att alla våra större tjänster, på sikt, ska ha serviceförklaringar som tydligt redovisar våra åtaganden. Det känns också viktigt att övriga förvaltningar ansluter sig till det här arbetet. Våra medborgare behöver ju ofta tjänster från flera förvaltningar samtidigt och då bör vi kunna beskriva vår service på ett enhetligt sätt”, sägerKenneth Fahlesson, socialnämndens vice ordförande. 

För mer information, kontakta
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Agneta Hansson (V), ledamot socialnämnden, 070-605 77 18
Maria Wiksten (KD), ledamot socialnämnden, 070-667 99 79
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32