Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialstyrelsen avslutar ärendet om Klockarhöjden

Socialstyrelsen konstaterar nu att socialnämnden har förstärkt bemanningen under natten på våning 8 och 9 på Klockarhöjdens särskilda boende som ett led i att tillgodose de boendes behov av trygghet och säkerhet. Socialstyrelsen utgår ifrån att enheterna därmed inte lämnas obemannade under natten i lokaler som socialnämnden avser att avveckla med anledning av att dessa inte är ändamålsenliga.

Socialstyrelsen bedömer att förstärkningen av bemanningen under natten i kombination med övriga redovisade åtgärder är tillräckliga i avvaktan på att avveckling av lokalerna genomförs. 

Bakgrunden till detta är Socialstyrelsens tillsyn vid äldreboendet Klockarhöjden natten mellan 8 och 9 november 2010. I det förra beslutet från Socialstyrelsen framgick det att nämnden vidtagit åtgärder för de brister som påtalades. Men Socialstyrelsen bedömde att nämnden skulle säkerställa att boendeenheterna nattetid är bemannande på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över enskilda enheter och vid behov och utan dröjsmål kan hjälpa enskilda som inte kan låsa och öppna lägenhetsdörren på egen hand eller som inte kan påkalla hjälp genom att hantera larm.

För mer information, kontakta
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32