Gå direkt till innehåll
Stabilt resultat i Skellefteå kommun 2016

Pressmeddelande -

Stabilt resultat i Skellefteå kommun 2016

Det ekonomiska resultatet för Skellefteå kommunkoncern uppgår till 637 mnkr. De kommunägda bolagen redovisar ett resultat som är bättre än förväntat, bland annat till följd av försäljningar inom bostadsbolaget. Kommunen enskilt redovisar ett resultat på 140 mnkr, vilket också är bättre än förväntat. För kommunen handlar det främst om olika statsbidrag som inte var kända när budgeten fastställdes.

– Kommunens goda resultat 2016 är viktigt för att klara en sämre utveckling av skatteintäkter och statsbidrag under de närmaste åren, nu när Sverige går in i en förväntad lågkonjunktur, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå

– Trots de utmaningar alla kommuner står inför har vi det förhållandevis bra eftersom vi har en stabil ekonomi i grunden. Skellefteå kommun omsätter varje år omkring 6 miljarder kronor. I den skattefinansierade verksamheten går över 80 % till skola, vård och omsorg, vilket också är vad invånarna vill att skattepengarna ska gå till, fortsätter Lorents

Arbetslösheten i Skellefteå fortsätter att sjunka och även om befolkningsökningen i nuläget är liten visar trenderna att ökningen växer framöver. Den ekonomiska ställningen är starkt både inom kommunen och kommunkoncernen, med 70 % respektive nästan 40 % soliditet. Kommunen har även en sjunkande sjukfrånvaro.

– Vi ser en ökad investeringstakt i både kommunal och privat sektor. Vi bygger och planerar just nu för omkring 2 900 bostäder med utrymme för 6 000 nya invånare. Enligt Swecos färska prognoser kommer vi att ha de 4 000 nya jobb som krävs för att bli fler invånare år 2030, bara de senaste tio åren har 3 000 nya jobb tillkommit, sammanfattar Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

Exempel på färdigställda investeringar under 2016 är Norrbacka förskola, Balderhallarna och Sunnanåskolan. Bland de pågående projekten syns bland annat Bureå förskola, Bolidenskolan, Morö Backe högstadium och ny vattenförsörjning. 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden