Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stationsgatan i centrala Skellefteå får nytt utseende

Snart påbörjas ombyggnationen av Stationsgatan mellan Kanalgatan och Strandgatan i centrala Skellefteå. Ombyggnaden innebär att mer plats ges till gång- och cykeltrafik. Det blir även en enkelsidig trädallé längst med hela gatan för att bidra till en grönare stadskärna. Uppdraget är en del i förverkligandet av den fördjupade översiktsplanen för centrala stan. Beslut fattas formellt i kommunstyrelsen.

Den nya gång- och cykelbanan ska knyta samman de södra stadsdelarna söder om Skellefteälven i ett sammanhållet stråk mot busstationen och det kommande resecentrumet. Genomförandet sker med fokus på hållbarhet och är också en motprestation för att erhålla statliga bidrag från stadsmiljöavtalen. 

– Uppdraget är en del i förverkligandet av kommunens planer för centrala stan som utgår från en tätare och mer attraktiv stad. Stationsgatan får en helt ny funktion och karaktär vilket kommer att accentueras då Parkbron så småningom kommer att omvandlas till att bli en ren gång- och cykelbro, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet innebär att Stationsgatan byggs om från Kanalgatan till Strandgatan, en sträcka på 350 meter. Även nödvändiga VA-åtgärder kommer utföras för att bygga en långsiktigt hållbar gata. För att minimera behovet av schaktningar och därmed påverkan på trafiken sker det genom infodringar och enbart schakt där det behövs. Därmed minimeras behovet av grävning. På så sätt kommer det inte behövas någon total avstängning av gatan. Viss störning på trafiken kan förväntas, men åtkomst till fastigheterna längs den aktuella sträckan kommer att säkras under ombyggnationen.

– Precis som i alla projekt vi driver har vi höga ambitioner gällande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi fokuserar våra val och insatser där påverkan på klimatet och människan är som störst. Det innebär till exempel att vissa maskiner kommer köras på el för att minska utsläpp men även minimera buller för omgivningen. All befintlig natursten återanvänds, träd i olika arter ska planteras för öka biologiska mångfalden och vi gör regnbäddar i planteringsytorna för att rena och fördröja vattnet från vägen, säger projektledaren Johanna Granlund.

Inför och under anläggningsarbetet planeras det för information och trygghetsvandringar liksom samverkan med Rådet för förebyggande av funktionshinder, RÅFF. Kommunen kommer att skicka ut en inbjudan till informationsmöte under maj för boende och företagare i det område som berörs.

Projektet har en budget på totalt 41 miljoner kronor, inklusive planering och projektering.

För mer information, kontakta:
Sara Keisu-Lundh: 073-0764157
Johanna Granlund: 073-058 68 39

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden