Skip to main content

Statligt stöd stärker socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2019 10:14 CEST

Vid sitt senaste sammanträde tog Skellefteå kommuns socialnämnd två beslut om att rekvirera statligt stöd. Det ena syftar till att stärka äldreomsorgen, det andra om att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.

– Det kostar att upprätthålla och utveckla välfärden. Alla kommuner kämpar med att hitta bra lösningar. Det statliga tillskottet är välkommet, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Under 2019 fördelar Socialstyrelsen ca 500 miljoner kr till de svenska kommunerna med syfte att förstärka äldreomsorgen. Det är upp till kommunerna att använda pengarna inom den del av äldreomsorgen där behoven bedöms som störst. Skellefteå kommun har möjlighet att rekvirera 4 195 805 kr, och kommer att göra anspråk på hela det beloppet.

Socialstyrelsen fördelar även statsbidrag för att stärka kommunerna i deras arbete mot våld i nära relationer. Individ- och familjeomsorgen (IFO) har tidigare i år rekvirerat 222 773 kri detta syfte, och nu finns ytterligare totalt 30 miljoner kronor att hämta för de kommer som vill kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Skellefteå kommun ska därför rekvirera ytterligare 130 322 kronor.

IFO vill använda pengarna till två aktiviteter. Den ena är en förstudie om att arbeta systematiskt med universellt våldsförebyggande arbete riktat till alla invånare i Skellefteå kommun. Den andra aktiviteten är en studie kring ”Tryggare barn”, där fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, men också ett komplicerat område Det är viktigt att vi håller oss framme i de här frågorna, säger Iosif Karambotis.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86


Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.