Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svårt cancersjuk kvinnas omsorg

I samband med uppmärksamheten om en svårt cancersjuk kvinnas hemförhållanden tillsatte socialkontoret en utredning. Syfte var att utreda hur hemtjänstinsatser har utförts i lägenheten och berör även bemötande och omvårdnad. Intervjuer har genomförts med de tretton medarbetare i hemtjänsten som arbetade hos kvinnan, nattpatrullen, Västerbottens läns landstings AHS Viool, hemtjänstchef samt systrar till cancersjuka kvinnan. Det har även genomförts telefonintervju med städfirman.

Socialnämndens beslutade att förvaltningen får i uppdrag att:

  • Förtydliga de riktlinjer som finns om vem som ansvarar för att informera brukare och anhöriga/närstående vad som gäller när en insats beviljats och brukaren inte är hemma.
  • Vid påbörjad insats prata om vilka förväntningar brukaren har på insatsen. Anhöriga/närstående ska också informeras, om brukaren vill.
  • Diskutera och bestämma hur hemtjänsten går till väga när det inte går att genomföra inplanerad insats, till exempel städning.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden