Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tre områden prioriteras i kommunens löneöversyn

I löneöversynen för 2022 har personalnämnden beslutat att prioritera tre områden. Bland annat kommer en särskild struktursatsning kopplad till strategisk kompetensförsörjning för vård, skola och omsorg att göras.

Skellefteå kommuns lönepolitik bygger på individuell lönesättning, kommunens lönestruktur och en bra löneprocess som skapar trygghet för både medarbetare och chefer. 

Årets lönekartläggning, som utgått från 2021 års lönenivåer, visar att det numera inte finns några löneskillnader som beror på kön när grupper med lika arbeten jämförs. Resultaten och analysen visar att det fortfarande finns skillnader när kvinnodominerade yrken jämförs med mansdominerade yrken och därför är det fortsatt behov av korrigeringar för vårdbiträden och socialsekreterare.

- Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Ett av flera incitament både vad gäller rekrytering och att få behålla medarbetare är rätt lönenivåer, säger Evelina Fahlesson, ordförande för personalnämnden.

Prioriteringar

En välfungerande förskola, skola och äldreomsorg är en grundförutsättning för att kommunen ska klara sitt huvuduppdrag. Därför kommer en särskild struktursatsning kopplad till strategisk kompetensförsörjning att göras för vård, skola och omsorg och rikta sig mot omvårdspersonal med utbildning, lärare och sjuksköterskor.

Även kommunal yrkesutbildningssatsning och strukturmedel för grupper eller medarbetare där det framkommit behov kopplat till kompetensförsörjning, eller som är utsatta för marknadskrafter, kommer att prioriteras.

- Jag känner mig nöjd utifrån att vi valt att göra väldigt tydliga prioriteringar. Vi har under en tid jobbat med lönestrukturen och utifrån det valt de här viktiga områdena, säger Evelina Fahlesson.

För mer information, kontakta:
Evelina Fahlesson, ordförande personalnämnden Skellefteå kommun: 070-523 09 94

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden