Skip to main content

Två internationella träutställningar till Skellefteå

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2019 08:42 CEST

Två internationella utställningar om trä och träbyggande landar under hösten och vintern i Skellefteå, närmare bestämt i Stadshusets långa utställningskorridor. Utställningarna undersöker på olika sätt hur arkitektur och design kan ta sig uttryck i materialet trä.

De två utställningarna Woodland Sweden och Plots Prints Projections – Displaced invigs den 22 oktober kl. 13 -17. Invigningen börjar i Stadshuset och fortsätter med inspirerande seminarier på Stadshotellet.

- Det gläder mig stort att dessa utställningar nu landar hos oss. De passar bra i tiden för oss i Skellefteå som ligger i framkant när det gäller modernt träbyggande och hållbart byggande överlag, säger Harriet Wistemar, kommunarkitekt, Skellefteå kommun.

Intresset för att trä ska ersätta andra material i byggandet ökar. Och frågan är såväl klimatmässig och politisk som arkitektonisk. Arkitektur och design kan belysa och hjälpa till att problematisera utvecklingen av hållbart skogsbruk, trätraditioner och träteknologier. Med detta som utgångspunkt har Sveriges Arkitekter producerat utställningarna i samarbete med Svenska Institutet, Svenskt Trä och Folkhem / Arvet.

-Träbyggande och intresset för träarkitektur bara ökar. Eftersom det finns många miljöfördelar att bygga i trä vill vi uppmuntra och sprida goda exempel, något vi gör genom dessa utställningar, säger Tove Wallsten, arkitekt SAR/MSA och utställningsansvarig och producent på Sveriges Arkitekter.

I Stadsparken utanför Stadshuset står även en tillfällig träpaviljong som en del av utställningarna. Arkitekt är In Praise of Shadows och paviljongen är uppförd av Arvet och Martinsons.

-Vi är väldigt glada över att få skänka den här paviljongen tillsammans med Martinsons som en gåva till alla Skellefteåbor. Den står här som en symbol över hur svensk innovationskraft inom träbyggnad och inte minst en fantastisk lösning på klimatfrågan nu tar världen med storm, säger Sandra Frank, medgrundare till bostadsutvecklingsföretaget Arvet.


Fakta utställningarna

Plots Prints Projections – Displaced skapades för arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och består av ett antal specialproducerade träinstallationer av 7 yngre svenska arkitektkontor. Efter avslutad utställning på Biennalen reser nu utställningen vidare genom Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

Woodland Sweden visar framstående exempel på modern svensk träarkitektur i olika former. Utställningen togs fram för att visas internationellt och visas nu äntligen i Sverige – med Skellefteå Kulturhus som ett av exemplen på spännande nutida träarkitektur.

Utställningarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Sveriges arkitekter, Trästad Sverige, Träbyggnadskansliet, Svenskt trä och Arvet. Skellefteå står värd för dem mellan 22 oktober 2019 och 6 januari 2020.

Inbjudan till invigningen den 22 oktober samt hela eftermiddagens program finns på www.skelleftea.se/trastad. Välkomna!


Kontaktpersoner

Harriet Wistemar, kommunarkitekt, Skellefteå kommun

harriet.wistemar@skelleftea.se, 070-254 63 03

Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun

Britt-inger.olofsson@skelleftea.se 070-242 79 19