Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppdrag psykisk hälsa 2021

Skellefteå kommuns handlingsplan för insatser inom området psykisk hälsa för 2021 fastställdes av Socialnämnden den 26 maj. Den beskriver vad de statliga medlen på 2,1 miljoner kr ska användas till under året.

Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan Socialnämnden, Fritidsnämnden, För- och grundskolenämnden samt nämnden för Utbildning och arbetsmarknad.

- Att arbeta strategiskt med psykisk hälsa är viktigt både för ett hållbart samhälle och för den enskilda individen. Och pandemin har medfört att området är mer angeläget än någonsin, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

- Genom att vi arbetar kommunövergripande kan vi nyttja de statliga medlen effektivt så de ger största möjliga nytta. Vi har ett gott samarbete i styrgruppen och en samsyn i vilka insatser som är viktigast att satsa på, säger Linda Larsson, chef för Individ- och familjeomsorgen.

  2021 satsar kommunen på aktiviteter inom dessa fokusområden:

  • Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Främjande och förebyggande insatser
  • Utsatta grupper
  • Tillgängliga och tidiga insatser

  Kontaktpersoner

  Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

  Linda Larsson, chef för Individ- och familjeomsorgen, Socialkontoret, 070-673 51 60

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Presskontakt

  Caroline Thorén

  Caroline Thorén

  Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden