Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vägen framåt för Solkraft är beslutad

Socialnämnden godkände under torsdagens sammanträde en rapport med föreslagna åtgärder gällande Solkrafts organisation och verksamhet. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka kriterier som krävs för att ha rätt till arbetsträning via Solkraft.

Den externa utredningen av Solkraft Öst från i våras visade behovet av att bygga ett Solkraft med gemensamt mål, syfte och uppdrag. Utifrån detta har Individ- och familjeomsorgen tagit ett helhetsgrepp och gjort en utredning av hela Solkraft med fokus på att identifiera bra och hållbara arbetssätt.

- Nu finns en tydlig plan för att bygga ett Solkraft med en gemensam grund som kan fokusera krafterna på de individer de finns till för, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

Den interna utredningen har genomförts av nuvarande chefer tillsammans med bland annat arbetsmarknadskonsulent och HR-specialist. Som utgångspunkt har de haft den externa utredningens rekommendationer samt in-put och åsikter från Solkraft Östs medarbetare.

Resultatet är en rad förslag på åtgärder inom områdena uppdrag, organisation, styrning och ledning, ekonomi samt arbetsmiljö och bygger på rekommendationerna från den externa utredningen.

Solkrafts uppdrag är att:

öka livskvalitet genom att skapa social samhörighet, självständighet och möjlighet att bidra till samhället i huvudsak genom arbetsträning.

ge stöd och hjälp till individer för att öka deras möjlighet till att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kontaktperson

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden