Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Värdegrund för socialkontorets arbete

Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att ta fram förslag på specifika värdegrunder för äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen till november 2011. De specifika värdegrunderna ska komplettera kommunens övergripande värdegrund. Värdegrunderna ska vara möjliga för kommunens medborgare att ta till sig och de ska kunna följas upp och utvärderas på ett kvalificerat sätt.

För mer information, kontakta
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Agneta Hansson (V), ledamot socialnämnden, 070-605 77 18
Maria Wiksten (KD), ledamot socialnämnden, 070-667 99 79
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32