Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visselblåsartips utrett: Avdelningschef borde ha anmält jäv

Avdelningschefen för gymnasiet, Erik Burstrand, borde ha anmält jäv när han var med och rekryterade en biträdande avdelningschef som han även umgåtts med privat. Det visar en extern utredning som kommunen låtit göra efter att visselblåsartips kommit in tidigare i år.

Det var under 2019 som Erik Burstrand rekryterade en biträdande avdelningschef till gymnasieskolan. Under 2021 inkom visselblåsartips om en möjlig jävssituation i samband med rekryteringen, som nu utretts av en extern part. Utredarna slår fast att Erik Burstrand som en försiktighetsåtgärd borde ha anmält jäv i samband med att en av de sökande, den som också tilldelades tjänsten, var en person som han också umgåtts med utanför arbetet.

- Jag borde ha agerat annorlunda och anmält jäv som en försiktighetsåtgärd, även om jag i det läget inte såg vänskapsrelationen som så nära. Hade jag ställts inför samma situation idag så hade jag, med den kunskap jag har nu och mot bakgrund av det förändringsarbete som vi gjort, agerat på ett annat sätt, säger Erik Burstrand.

Förvaltningsledningen kommer nu att dels titta djupare på vilka eventuella negativa konsekvenser som medarbetare upplever med att denna vänskapsrelation finns inom ledningen för gymnasieskolan, och också se över vem som beslutar om lönesättning och semester samt genomför utvecklingssamtal, i enlighet med rapportens rekommendationer.

- Det är viktigt att vi har kontinuerlig dialog med våra medarbetare om och i så fall på vilket sätt man upplever att vänskapsrelationer påverkar det dagliga arbetet, säger Jan Midlert, tillförordnad förvaltningschef på Utbildning och arbetsmarknad.

Den externa utredningen har inte hittat några indikationer på att vänskapsrelationen varit avgörande i rekryteringen. Utredningen visar också att kommunens process för att rekrytera utifrån kompetens har följts när den biträdande avdelningschefen anställdes.

- Jag har fortsatt förtroende för både Erik Burstrand och den biträdande avdelningschefen i deras respektive roller. Jag känner mig också trygg i att vi kommer få resultat av vårt arbete på förvaltningen med att motverka och åtgärda jävsliknande situationer. Vi ökar hela tiden vår kunskap om och vår tillämpning av de etiska principer som är så viktiga för vårt förtroende hos allmänheten, säger Jan Midlert.

FAKTA – ÅTGÄRDSPLAN FÖR ATT MOTVERKA JÄV

I februari i år presenterades Skellefteå kommuns samlade åtgärdsplan för att motverka jäv. Åtgärdsplanen följde på den externa utredning som revisionsbyrån EY genomförde med anledning av jävsituationer på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad.

En av åtgärderna i den kommunövergripande planen är att varje förvaltning ska beskriva vilka aktiviteter man ska vidta på förvaltningen för att säkerställa att jäv motverkas.

För Utbildning och arbetsmarknad är några av de planerade aktiviteterna att:

  • Säkerställa att information och utbildning om jäv når alla anställda på förvaltningen.
  • Kartlägga eventuella jävssituationer i förvaltningens verksamheter.
  • Följa upp utbildningsinsatser och kunskaper om jäv minst en gång per år.
  • Informera om jäv i samband med rekryteringar och nyanställningar

För mer information:
Jan Midlert, tf förvaltningschef på Utbildning och arbetsmarknad
070 550 74 80

Erik Burstrand, avdelningschef
070 549 62 06


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden