Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vux och delar av gymnasiet får distansundervisning

Kort efter de allmänna råden togs för Västerbotten har Utbildning och arbetsmarknad arbetat med att se över hur de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen skulle kunna bidra till att minska antalet sociala rörelser i samhället, och på så sätt bidra till en minskad smittspridning i samhället.

Det handlar både om minskad trängsel i kollektivtrafiken, i skolorna samt att minska antalet vuxna på skolorna. Nu har Anders Bergström, förvaltningschef för Utbildning och arbetsmarknad i samråd med Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet samt Simon Dahlgren, verksamhetschef för vuxenutbildning fattat beslut om distansundervisning fram till årsskiftet. Beslutet grundar sig i en dialog med Regionens smittskyddsenhet, andra kommuner i länet, fackliga organisationer och kommunens stabsledning.

-Vi börjar med distansundervisning nu, och vi ska fortlöpande följa utvecklingen, säger Anders Bergström, förvaltningschef för Utbildning och arbetsmarknad. Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi komma att behöva fatta nya beslut framöver, säger han.

För gymnasieskolorna innebär det att antalet elever på skolorna minskar med cirka 30 procent. Det innebär att det blir mer utrymme till de som fortsätter att vara på skolorna, och lättare att hålla avstånd samt undvika trängsel vid skolmåltider.

- Under den här tiden kommer vi att följa elevernas utveckling och försöka hitta olika lösningar som gynnar elevernas undervisning, säger Erik Burstrand, avdelningschef för gymnasiet i Skellefteå kommun. Det är rektorerna som beslutar om en mindre elevgrupp behöver komma till skolan för exempelvis vissa moment i undervisningen; laborationer, vissa prov med mera, säger Burstrand.

Redan i dag, och från i våras, så bedrivs en stor del av vuxenutbildningen som distansundervisning. Nu ska alltså även SFI och vissa yrkesutbildningar helt- eller delvis övergå till distansundervisning.

-Vi tror att övergången till distansundervisning för de här eleverna kommer att minska belastningen i kollektivtrafiken, det blir färre människor i rörelse på Campus, och vi tror också att det bidrar till att minska trycket på exempelvis förskolan, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Skellefteå kommun.

Fakta om ändringarna

  • Den 19–20 november ska eleverna från Anderstorpgymnasiet och Baldergymnasiet arbeta hemma. Eleverna ska arbeta i sina ämnen, förbereda sig inför distans etc, ingen undervisning de dagarna på gymnasieskolorna.
  • Från och med måndag 23 november övergår årskurs 2 och 3 på de högskoleförberedande utbildningarna (ekonomi, samhälls, natur och teknik) till distansundervisning.
  • Från och med måndag 30 november övergår årskurs 1 på dessa program (ekonomi, samhälls, natur och teknik) till distansundervisning, de eleverna får en vecka på sig på skolan att förbereda sig på den tekniken.
  • Yrkesprogrammen fortsätter med skolförlagd utbildning, med viss distansundervisning.
  • Introduktionsprogrammen fortsätter med skolförlagd utbildning.
  • Gymnasiesärskolan fortsätter också med skolförlagd utbildning.
  • Vuxenutbildningen och delar av Yrkeshögskolan har sedan i våras bedrivit distansundervisning i många teoretiska kurser. Nu övergår de flesta övriga utbildningar förlagda på Campus successivt till distansundervisning från och med onsdag 18 november.

Mer information:

Kontaktperson är vidtalade att vara tillgängliga, skicka sms om det inte fungerar.

Anders Bergström
Förvaltningschef Utbildning och arbetsmarknad
Skellefteå kommun
anders.bergström@skelleftea.se
070-245 91 56

Erik Burstrand
Avdelningschef gymnasieskola
Skellefteå kommun
erik.burstrand@skelleftea.se
070-549 62 06

Simon Dahlgren
Verksamhetschef vuxenutbildning
Skellefteå kommun
076-107 12 28

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden