Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Yttrande över Arbetsmiljöverkets inspektion av ankomstboendet Noor

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion vid ankomstboendet Noor för ensamkommande flyktingbarn den 12 april 2011. Vid inspektionen framkom följande brister:

1. Verksamheten hade inte genomfört någon dokumenterad undersökning och riskbedömning i form av ex. skyddsrond.
Åtgärd: Skyddsombudet och boendechefen har genomfört en skyddsrond. Personalen har tagit del av undersökningen och dokumentation sparades. Nästa skyddsrond kommer att göras i oktober 2011.

2. Rutiner för rapportering och undersökning av arbetsskador, ohälsa och tillbud saknades.
Åtgärd: Blanketten för rapportering är utskriven från kommunens hemsida, personalen är informerad om vikten av rapportering. För att skapa rutiner har boendet en återkommande punkt gällande arbetsskador, ohälsa och tillbud varje veckan när personalgruppen träffas.

3. Möjlighet att snabbt kalla på hjälp vid hot- och våldssituationer saknades.
Åtgärd: Nattpatrullen inom hemtjänsten som har sin arbetsplats på samma våning som Noor kommer att bistå personalen med hjälp och stöd vid vålds- eller hotsituation. Personalen på Noor och personal från nattpatrullen har träffats för att tydliggöra uppdraget.

Samtliga brister är åtgärdade och berörda medarbetare och skyddsombud har blivit informerade.

För mer information, kontakta
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Agneta Hansson (V), ledamot socialnämnden, 070-605 77 18
Maria Wiksten (KD), ledamot socialnämnden, 070-667 99 79
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32