Pressmeddelande -

Starkt delårsresultat för Skellefteå Kraft

– Under årets första fyra månader har vi investerat för 112 MSEK, främst inom affärsområdet Elkraft och Värme samt i befintliga anläggningar. Vår verksamhet är väldigt kapitalintensiv vilket gör att en hög resultatnivå är viktig för att kunna genomföra ytterligare satsningar, säger Gunnar Eikeland, vd, Skellefteå Kraft.

Skellefteå Krafts investeringstakt under de senaste åren gör företaget till ett av de som satsar allra mest i regionen. I företagets planer finns bland annat åtgärder för vädersäkring av fler delar av elnätet och etablering av ytterligare vindkraftsparker.

– Satsningarna är en del av vårt långsiktiga åtagande och ett sätt att investera i både människor och orter. En stor del av investeringarna sker också i glesbygd och sysselsätter ett stort antal lokala underleverantörer.

Skellefteå Krafts framgång under årets första tredjedel beror på en kombination av höga elpriser på marknaden och en effektiv och tillgänglig produktion. De stora svängningar i elpriset som förekommit har inneburit stora utmaningar för Skellefteå Krafts produktionsplanering. Dessa har hanterats på bästa sätt med maximal produktion under pristopparna.

– Det är ett bra kvitto på kompetensen som finns inom företaget och direkt avgörande för vår höga resultatnivå, avslutar Gunnar Eikeland.

För mer information:

Gunnar Eikeland, vd Skellefteå Kraft
mobil 070-397 70 09
e-post gunnar.eikeland@skekraft.se

 

Catarina Hägglund, informationschef Skellefteå Kraft
tel 0910-77 25 25
mobil 070-511 11 55

e-post catarina.hagglund@skekraft.se

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • skellefteå kraft
  • energi
  • investering
  • delårsrapport

Regioner

  • Lycksele

Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 530 och 2009 var omsättningen drygt 3,6 miljarder kronor.

Kontakter

Mimmi Jonsson

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare 0910-77 25 02

Catarina Hägglund

Presskontakt kommunikationschef 0910772525

Evalena Karlsson

Presskontakt Presskommunikatör 0910-77 25 09