Pressmeddelande -

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF 28 november 2008

 

Med anledning av genomförd konvertering av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 28 november 2008 uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 47 746 034 aktier av serie A och 407 605 034 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 88 506 537. AB SKF innehar inga egna aktier. 


Göteborg den 28 november 2008 


Aktiebolaget SKF 
(publ.) Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2008 kl 11.00. 
För ytterligare information, kontakta: 
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, 
e-post: ingalill.ostman@skf.com 
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, 
e-post: marita.bjork@skf.com 
SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888. 

 

Ämnen

  • Marknad, börs