Pressmeddelande -

SKF förvärvar argentinskt företag inom smörjsystem

 

SKF har förvärvat Cirval S.A., ett företag specialiserat på centralsmörjsystem. Cirval har en årlig omsättning på cirka 2,5 miljoner USD och cirka 60 anställda.

Företaget har en stark ställning inom områdena teknik, produktutveckling och kundanpassade produkter, främst för stålindustrin. Företagets huvudkontor och tillverkning är belägna i Rosario i Argentina.

Cirvals produkter kommer att stärka SKFs marknadsposition inom smörjsystem i Latinamerika och komplettera SKFs nuvarande produktutbud.

I och med att Cirvals och SKFs tekniska resurser integreras, kommer ett regionalt applikationscenter att etableras som ett komplement till det nuvarande lokala centret i Brasilien.

Göteborg den 5 november 2008

Aktiebolaget SKF
(publ.)Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2008 kl 14.00.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888.

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning