Pressmeddelande -

SKF inviger SKF Global Technical Centre i Kina

Idag har SKF invigt SKF Global Technical Centre China i Shanghai. Centret ingår i vårt globala nätverk av teknikcenter och ger SKF möjlighet att på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt utveckla produkter och lösningar för våra lokala och globala kunder.

Inledningsvis kommer centret att fokusera på testning och tillhandahållande av avancerad teknisk expertis för konstruktions-, process- och leverantörskontroll. Centret kommer också att utföra lageranalyser för kunder och inbegriper ett fullt utrustat laboratorium för metallurgi och kemisk behandling.

– Det nya centret minskar avsevärt ledtiderna för våra kunder och säkerställer att vi kan fortsätta utveckla värdehöjande lösningar som uppfyller deras befintliga och framtida krav. Därmed kan vi på ett mer effektivt sätt ge våra kinesiska kunder tillgång till innovation och teknisk expertis. Vi har haft en mycket bra verksamhetsutveckling i Kina och den här investeringen, i kombination med de övriga investeringar vi har gjort på senare tid, gör att vi kan fortsätta att utvecklas, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

I ett första steg tillhandahåller SKF Global Technical Centre tjänster inom områdena fordonssystem och tätningslösningar. Senare i år kommer verksamheten att utvidgas till att även inbegripa industrisegmentet.

Göteborg, 11 maj 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2010 kl 09.00.

Ämnen

  • Industri, tillverkning