Pressmeddelande -

SKF lanserar flera nya lösningar och får ny order på tysk mässa för vindenergi

SKF introducerade två nya lagerkonstruktioner, smörjutrustning, tillkännagav en ny stor order för övervakningssystem av vindturbiner och erhöll verifikation från Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd. Dessa nyheter presenterades på onsdagen vid en av världens ledande mässor för vindenergi, Hamburg Wind Energy Fair. · För att lösa problemet med elektrisk ström som passerar genom lagren i generatorn och därigenom orsakar dyra reparationer och stillestånd, har SKF utvecklat ett sortiment av stora hybridlager speciellt för inbyggnader i vindturbingeneratorer som undanröjer detta problem. Sådan ström kan leda till elektrisk erosion av löpbanorna och slutligen haveri av lager och generator. De tenderar också att bryta ner smörjmedlets struktur, vilket också starkt påverkar lagrets prestanda. · SKF introducerar också ett nytt cylindriskt rullager med hög kapacitet som har konstruerats för att öka bärförmågan och därmed tillförlitligheten hos lagren och vindturbinens växellåda för att optimera dess prestanda. · En ny utrustning för automatisk smörjning, introducerad av SKF, där ägare av turbiner och operatörer av vindkraftsanläggningar kan se till att alla kritiska smörjpunkter får rätt mängd smörjmedel vid rätt tid och att ingen smörjpunkt missas. Det behövs ingen inspektion eller eftersmörjning från punkt till punkt av underhållspersonal. Detta innebär ökad elproduktion, lägre underhållskostnader, färre reservdelar och lägre förbrukning av smörjmedel. · SKF tillkännagav också att man fått en order från REpower Systems AG för 100 SKF WindCon övervakningssystem för vindturbiner. Dessutom har REpower beställt 4 SKF WindCon-system för sin turbin på 5 megawatt, en av de största i världen. För första gången kommer två av dessa turbiner att användas i en anläggning till havs. SKF WindCon är ett online-övervakningssystem som kontinuerligt avläser data från turbinens viktiga delar. Med dessa system kan vindturbinernas produktivitet optimeras genom att oplanerade stillestånd minskar. REpower utvärderade flera övervakningssystem från olika leverantörer innan man valde SKF WindCon tack vare dess prestanda och innovativa teknik. · Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd tillkännagav att de officiellt har verifierat att höjningen av de dynamiska bärighetstalen över ISO 281-standarden för lager i utförande SKF Explorer är motiverad. Detta bekräftar att SKF Explorer lager har satt en ny standard. SKF är världens ledande leverantör av rullager och övervakningsutrustning till vindkraftsindustrin. Göteborg den 17 maj 2006 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information kontakta: PRESS: Lars G. Malmer, SKF Group Communication, tel. 031-337 1541, e-mail: Lars.G.Malmer@SKF.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel. 031-337 1994, e-mail: Marita.Bjork@skf.com Aktiebolaget SKF SE-415 50 Göteborg, Sweden Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com

Ämnen

  • Företagande