Pressmeddelande -

SKF levererar lager till plattformarna för Fiat 326 och 327 i Brasilien

Efter en omfattande utvärdering utförd av Fiat, som innefattat både tekniska och affärsmässiga aspekter, har SKF tilldelats kontraktet att leverera hjullagerenheter till de nya 326- och 327-plattformarna som används av Fiat i Brasilien.

Fiat är marknadsledare i Brasilien inom sitt segment och de nya plattformarna kommer att användas som bas för de nya modellerna Fiat Uno och Palio, såväl som för andra nya modeller som kommer att lanseras under de kommande tio åren. Detta förväntas resultera i en framtida produktionsvolym på mer än 3 miljoner lager per år.

"Jag är mycket nöjd med den nya ordern från Fiat Brazil, vilken bekräftar vår goda affärsrelation och vårt partnerskap", säger Tryggve Sthen, chef för SKF Automotive Division.

"Partnerskapet mellan Fiat och SKF Brasilien har under de senaste åren utvecklats i riktning mot industrins främsta mål, att förbli konkurrenskraftiga och ha korta ledtider. Båda dessa mål är avgörande för fordonsindustrin. Vi räknar med att fortsätta vårt partnerskap med syfte att säkra en framgångsrik framtid för både SKF och Fiat-koncernen", säger Thiene Oliveira, inköpschef för Fiat Brazil.

Tillverkningen av de nya 326- och 327-plattformarna beräknas starta 2010.

Göteborg den 12 november 2008

Aktiebolaget SKF
(publ.)Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2008 kl 13.00.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888.

Ämnen

  • Industri, tillverkning