Pressmeddelande -

SKF - Rapport första kvartalet 2006

SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för första kvartalet 2006. Rörelseresultatet ökade med 33% och försäljningen steg med 12%. Resultatet per aktie ökade med mer än 40%. · Försäljningen under första kvartalet 2006 uppgick till 13 289 Mkr (11 871). · Rörelseresultatet för första kvartalet var 1 609 Mkr (1 207). Rörelsemarginalen uppgick till 12,1% (10,2). · SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första kvartalet 2006 på 1 599 Mkr (1 179). · Nettoresultat för första kvartalet uppgick till 1 138 Mkr (816). · Resultatet per aktie för första kvartalet var 2:45 kronor (1:73). Resultat per aktie, efter utspädning, för första kvartalet var 2:44 kronor (1:73). Försäljningsökningen på 12,0%, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym 6,0%, struktur -4,9%, pris/mix 2,9% och valutaeffekter 8,0%. Försäljningsutveckling (exkl. Ovako Steel under 2005) SKF-koncernens försäljning under första kvartalet, beräknad i lokala valutor och jämfört med försäljningen under samma kvartal föregående år, var påtagligt högre i Europa, Nordamerika och Asien. Försäljningen i Latinamerika var högre. Första kvartalet påverkades positivt av att påsken infaller under andra kvartalet 2006. Tillverkningsnivån under första kvartalet 2006 var något högre jämfört med fjärde kvartalet 2005 och högre jämfört med första kvartalet föregående år. Marknadsutsikter för andra kvartalet 2006 Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster under andra kvartalet 2006 förväntas bli något högre, jämfört med första kvartalet 2006. Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa och Nordamerika, påtagligt högre i Asien och ligga kvar på en hög nivå i Latinamerika. Tillverkningsnivån kommer att vara oförändrad under andra kvartalet 2006, jämfört med första kvartalet 2006. Aktiebolaget SKF SE-415 50 Göteborg, Sweden Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans