Pressmeddelande -

SKF säljer sin smidesverksamhet i Tyskland

SKF har undertecknat en avsiktsförklaring med Johann Hay GmbH & Co KG, ett av de största privatägda smidesföretagen i Tyskland, beträffande försäljning av SKFs smidesverksamhet vid anläggningen i Lüchow i Tyskland. Affären förutsätter sedvanlig "due diligence", slutligt avtal och godkännande från myndigheter. Johann Hay, som idag är en av Lüchows kunder, hade en omsättning på 222 miljoner euro 2005. SKFs smidesverksamhet i Lüchow har 225 anställda och försäljningen 2005 uppgick till 70 miljoner euro. SKFs beslut att sälja smidesverksamheten i Tyskland är helt i linje med koncernens tillverkningsstrategi att avyttra komponenttillverkning som inte hör till kärnverksamheten. Göteborg den 4 maj 2006 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information kontakta: PRESS: Lars G. Malmer, SKF Group Communication, tel. 031-337 1541, e-mail: Lars.G.Malmer@SKF.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel. 031-337 1994, e-mail: Marita.Bjork@skf.com Aktiebolaget SKF SE-415 50 Göteborg, Sweden Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com

Ämnen

  • Företagande