Pressmeddelande -

SKF vinner nytt avtal för tätningar med ZF Sachs Italia

SKF har vunnit ett avtal med ZF Sachs Italia för leverans av 140 000 oljetätningar och avstrykare till motorcykelgafflar. Med detta avtal stärker nu SKF sin position inom området för framgaffeltätningar för högpresterande tvåhjulingar. Många av ZF Sachs kunder är världsledande motorcykeltillverkare.

– Vi har arbetat nära tillsammans med ZF Sachs Italia för att utveckla lösningarna till deras nya framgafflar för motorcyklar, och projektet har blivit en stor framgång. Vårt tekniska kunnande inom tätningsmaterial och våra snabba svarstider gör oss konkurrenskraftiga när det gäller att uppfylla våra kunders behov och krav, säger Dan Reed, chef för SKF Sealing Solutions.

– SKFs förmåga att så snabbt utveckla skräddarsydda högkvalitetsprodukter är verkligen imponerande. Tack vare vårt samarbete med SKF har våra kunder blivit ännu belåtnare med våra produkter, säger Piero Vicendone, Managing Director vid ZF Sachs Italia S.p.A.

De högpresterande framgaffeltätningarna för tvåhjulingar har fått bättre förmåga att hålla oljan inne och smutsen ute, genom att "stick-slip"-effekter har eliminerats. Det nyutvecklade materialet har en speciell sammansättning som gör att tätningen är självsmörjande under lång tid när den används.

Tätningarna kommer att tillverkas i Villanova i Italien.

Göteborg den 6 maj 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)
Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2010 kl 09.00.För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning